Participate

Join our research project together with a friend

We’re collecting data at the Psychology Department, University of Oslo, this summer (in Norwegian):

Vi søker to gode venner til å delta i pilotstudien til et forskningsprosjekt om nevrokjemiske systemer og hvordan de spiller inn på hjernens måte å bearbeide beslutninger og belønninger. For å delta i studien må du og vennen din være trygge på hverandre og ha kjent hverandre i lengre tid (minst 6 måneder). Dere må være mellom 18 og 65 år, og generelt friske fysisk og psykisk.  

Ved deltagelse i studien vil du og vennen din gjøre forskjellige oppgaver muntlig og på datamaskin. Oppgavene kommer til å ta 3-4 timer. Noen av oppgavene er ment å fremkalle en stressrespons, og noen av oppgavene kan innebære filming og/eller lydopptak. Vi kommer til å stille spørsmål om fysisk og psykisk helse, humør og om din relasjon til vennen du skal delta sammen med.  I tillegg vil vi måle hvordan du utfører oppgavene og puls, og samle inn spytt for å måle nivåer av signalstoffer.  

Ved å delta i denne studien kan du og vennen din bidra til å fremme forskning og kunnskapsnivået rundt hjernens belønningssystemer, som på sikt kan bedre behandlingen av psykiatriske sykdommer.  

Ansvarlig for prosjektet er professor Siri Leknes ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.  

Doing tasks with your friends