Participate

Join our research project together with a friend

We’re collecting data at the Psychology Department, University of Oslo, this summer (in Norwegian):

Denne sommeren søker vi vennepar til å delta i vårt forskningsprosjekt. Vi forsker på hjernen og forsøker å finne ut hvilke nevrokjemiske systemer som er involverte i belønning og beslutninger.

Deltakelsen er frivillig, og innebærer oppmøte på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Her vil du og vennen din gjøre forskjellige oppgaver muntlig og på datamaskin. Oppgavene kommer til å ta 3-4 timer. Noen av oppgavene er ment å fremkalle en stressrespons, og noen av oppgavene kan innebære filming og/eller lydopptak. Vi vil måle pulsen din, og registrere hvordan du utfører oppgavene, i tillegg til å måle hvordan du har det underveis. Vi vil også ta to spyttprøver for å måle nivåer av signalstoffer.

For å delta i studien må du og vennen din være trygge på hverandre og ha kjent hverandre i lengre tid (minst 6 måneder). Dere må være av samme kjønn, være mellom 18 og 65 år, og generelt friske fysisk og psykisk. Dere vil motta et universalgavekort på 300 kr som takk for deltakelsen.

Før deltakelsen må dere fylle ut hvert deres nettskjema, hvor dere registrerer kontaktinformasjon og aktuelle datoer for deltakelse. I første omgang er vi interessert i vennepar som er tilgjengelige på sensommeren og høsten 2020. I nettskjemaet blir dere også stilt noen enkle spørsmål om dere selv, om vennskapet deres og om andre sosiale forhold. Dere vil i tillegg bli bedt om å opprette en profil som skal brukes i en av oppgavene dere vil få når dere kommer til laben. All informasjon dere oppgir i nettskjemaet lagret i Tjenester for Sensitive Data (TSD), som oppfyller alle lovkrav til personvern og sikkerhet for sensitive data. Du kan lese mer om TSD her.

Klikk her for å komme til nettskjemaet for deltagelse.

Ansvarlig for prosjektet er professor Siri Leknes ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. 

Personvernombud ved institutsjonen er Maren Magnus Vold, personvernombud@uio.no  

Nedenfor kan du lese informasjonsskrivet om studien (PDF-lenke), som beskriver noe mer i detalj hva deltakelse vil innebære. Du vil bli bedt om å gi ditt skriftlige samtykke til deltakelse når du kommer til laben, og du vil få anledning til å stille eventuelle spørsmål da.

Dersom du kunne tenke deg å delta, men ikke har forhørt deg med en spesifikk venn enda, eller ønsker å delta på et senere tidspunkt kan du melde deg på her (link til nettskjema).

Doing tasks with your friend

Trykk på lenken under for å åpne en PDF med mer informasjon om studien.